Sledování osob

Pracovníci RP-Security jsou dostatečně technicky vybaveni a především jsou školenými detektivy. Dle přání zákazníka je fotodokumentace či videozáznam samozřejmostí.

Ochrana osob (Bodyguarding)

Na úseku ostrahy osob  můžeme nabídnout řadu variant ochrany osob, jednotlivců  a případně celých rodin. Osobní ostrahu vykonávají výhradně speciálně školení a vycvičení pracovníci, kteří patří k elitě mezi strážnými (strážci) a kteří mají bohaté zkušenosti na poli ochrany osob. Namnoze jde o bývalé pracovníky ozbrojených sil (policie, armáda). Všichni pracovníci ostrahy osob jsou vybaveni odpovídající výzbrojí a výstrojí (neprůstřelné vesty, komunikační technika, popř. jinými technickými prostředky).

Typickým případem je doprovod na např. obchodní schůzku, kdy má zákazník obavy z kontaktu s protistranou anebo pokud je na něj činěn nátlak z jiných důvodů. Cílem této služby však není dosažení nezaplacení či vyhýbání se závazkům ze strany zákazníka, ale zajištění bezpečnosti objednatele služby.

Číst dál: Ochrana osob (Bodyguarding)

Vyhledávání pohřešovaných osob

Poskytujeme služby na nejvyšší možné úrovni. Pravidlem naší firemní po¬li¬tiky je diskrétnost, na kterou se může klient skutečně spolehnout. Provádíme vše k nalezení hledaných osob, odcizeného majetku nebo pachatelů trestné činnosti.

Jednorázové akce (Eventy)

RP-Security pro Vás zařídí jednorázové akce či připravíme dlouhodobou koncepci. Dokážeme vyjít vstříc jednorázové objednávce i systémové spolupráci.

Kontrola zaměstnanců v době pracovní neschopnosti

neschopenky nahledKontrolu dočasně práce neschopných zaměstnanců i jinými subjekty, než je Správa sociálního zabezpečení, umožnila novela Zákoníku práce, která vstoupila v platnost 1. lednem 2009. Provádění kontroly práce neschopných se opírá především o ustanovení § 192, odst. 6 tohoto zákona.

Kontroly provádíme od počátku, kdy vstoupila v platnost zmíněná novela Zákoníku práce a máme tedy s touto činností již několikaletou zkušenost. Počet námi provedených kontrol již překročil čtyřmístné číslo.  Mezi naše klienty se při provádění kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců zařadila řada významných firem z celého území ČR.

Číst dál: Kontrola zaměstnanců v době pracovní neschopnosti

Doručování písemností

Zajistíme pro klienta kompletní poštovní služby s tím, že veškeré zásilky řádně zaeviduje a doručíme.

Poradenská činnost

Poradenskou bezpečnostní činností směřujeme k zajištění stavu bezpečnosti klienta, a to poskytnutím veškerých informací o zájmových oblastech a činnostech klienta směřujících k eliminaci bezpečnostních rizik.

Bezpečnostní služby poskytujeme již více než 15 let

Máme tým zkušených odborníků.

Používáme nejmodernější technologie

Uspokojíme i nejnáročnější zákazníky.

Cvičné pokusy

Na přání klienta provádí RP-Security také cvičné pokusy o proniknutí do hlídaných, střežených prostor klienta, získání za spolupracovníka (spolupachatele) zaměstnance klienta, pokusy o krádeže hlídaných věcí kontroly kamionů (vykládky, nakládky) atd.

Back to Top