Sledování osob

Stránka se připravuje!

Ochrana osob (Bodyguarding)

Na úseku ostrahy osob  můžeme nabídnout řadu variant ochrany osob, jednotlivců  a případně celých rodin. Osobní ostrahu vykonávají výhradně speciálně školení a vycvičení pracovníci, kteří patří k elitě mezi strážnými (strážci) a kteří mají bohaté zkušenosti na poli ochrany osob. Namnoze jde o bývalé pracovníky ozbrojených sil (policie, armáda). Všichni pracovníci ostrahy osob jsou vybaveni odpovídající výzbrojí a výstrojí (neprůstřelné vesty, komunikační technika, popř. jinými technickými prostředky).

Typickým případem je doprovod na např. obchodní schůzku, kdy má zákazník obavy z kontaktu s protistranou anebo pokud je na něj činěn nátlak z jiných důvodů. Cílem této služby však není dosažení nezaplacení či vyhýbání se závazkům ze strany zákazníka, ale zajištění bezpečnosti objednatele služby.

Číst dál: Ochrana osob (Bodyguarding)

Vyhledávání pohřešovaných osob

Stránka se připravuje!

Jednorázové akce (Eventy)

Stránka se připravuje!

Kontrola zaměstnanců v době pracovní neschopnosti

neschopenky nahledKontrolu dočasně práce neschopných zaměstnanců i jinými subjekty, než je Správa sociálního zabezpečení, umožnila novela Zákoníku práce, která vstoupila v platnost 1. lednem 2009. Provádění kontroly práce neschopných se opírá především o ustanovení § 192, odst. 6 tohoto zákona.

Kontroly provádíme od počátku, kdy vstoupila v platnost zmíněná novela Zákoníku práce a máme tedy s touto činností již několikaletou zkušenost. Počet námi provedených kontrol již překročil čtyřmístné číslo.  Mezi naše klienty se při provádění kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců zařadila řada významných firem z celého území ČR.

Číst dál: Kontrola zaměstnanců v době pracovní neschopnosti

Doručování písemností

Stránka se připravuje!

Poradenská činnost

Stránka se připravuje!

Cvičné pokusy

Stránka se připravuje!

Back to Top