Kontrola zaměstnanců v době pracovní neschopnosti

neschopenky nahledKontrolu dočasně práce neschopných zaměstnanců i jinými subjekty, než je Správa sociálního zabezpečení, umožnila novela Zákoníku práce, která vstoupila v platnost 1. lednem 2009. Provádění kontroly práce neschopných se opírá především o ustanovení § 192, odst. 6 tohoto zákona.

Kontroly provádíme od počátku, kdy vstoupila v platnost zmíněná novela Zákoníku práce a máme tedy s touto činností již několikaletou zkušenost. Počet námi provedených kontrol již překročil čtyřmístné číslo.  Mezi naše klienty se při provádění kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců zařadila řada významných firem z celého území ČR.

Při provádění kontrol dodržujeme Kodex kontroly dočasně práce neschopného zaměstnance.

Ke každé provedené kontrole je zpracován „Protokol o provedené kontrole dočasně práce neschopného zaměstnance“ a to ve 3 vyhotoveních (1x objednatel, 1x zaměstnanec, 1x agentura). Na základě požadavku objednatele lze na místě provádění kontroly pořídit i fotodokumentaci (ta je však pořizována automaticky pokud není řádně označen zvonek či byt kontrolované osoby). Podíl záchytu, kdy se kontrolovaná osoba nezdržovala v místě vyznačeném na „Průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce“ (neschopence), činí 94,6%. Z tohoto vyplývá, že taková kontrola může být i výrazným úsporným mzdovým opatřením.

Provedení kontroly je možné jen na základě řádné objednávky a plné moci k provedení kontroly dočasně práce neschopného zaměstnance. Vyšší nadstavbou spolupráce v této oblasti je uzavření mandátní smlouvy.

Cena provedené kontroly je závislá na konkrétních podmínkách, požadavcích objednatele a na vzdálenosti kontrolované osoby od nejbližšího kontaktního místa naší agentury. Na základě požadavku objednatele jsme schopni provést kontrolu dočasně práce neschopného zaměstnance kdekoliv na území České republiky. Cenu kontroly pro konkrétní případ Vám na vyžádání rádi zašleme.

Reference:

 • Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
 • Subterra, a.s.
 • Vinci, a.s.
 • Otis a.s.
 • Insia a.s.
 • Linet, a.s.
 • Axamit, s.r.o.
 • Diva Center s.r.o. (Marionnaud Parfumeries)
 • Aramex Prague, s.r.o.
 • Drogerie Markt s.r.o.
 • CK Viamare s.r.o.
 • Azur Reizen s.r.o.
Back to Top