Ochrana osob (Bodyguarding)

Na úseku ostrahy osob  můžeme nabídnout řadu variant ochrany osob, jednotlivců  a případně celých rodin. Osobní ostrahu vykonávají výhradně speciálně školení a vycvičení pracovníci, kteří patří k elitě mezi strážnými (strážci) a kteří mají bohaté zkušenosti na poli ochrany osob. Namnoze jde o bývalé pracovníky ozbrojených sil (policie, armáda). Všichni pracovníci ostrahy osob jsou vybaveni odpovídající výzbrojí a výstrojí (neprůstřelné vesty, komunikační technika, popř. jinými technickými prostředky).

Typickým případem je doprovod na např. obchodní schůzku, kdy má zákazník obavy z kontaktu s protistranou anebo pokud je na něj činěn nátlak z jiných důvodů. Cílem této služby však není dosažení nezaplacení či vyhýbání se závazkům ze strany zákazníka, ale zajištění bezpečnosti objednatele služby.

Tuto službu lze také využít v případě:

  • vydírání nebo nátlaku na osobu zákazníka a jeho rodinné příslušníky;
  • hrozby fyzického a jiného násilí;
  • obavy o zdraví či bezpečnost osoby zákazníka a jeho rodinných příslušníků;
  • ochrany proti stalkerovi;

V řadě těchto případů spolupracujeme s Policií ČR.

Zajistit můžeme také bezpečný odvoz Vašeho dítěte (dětí) do školy a zpět.

Nabídnout můžeme také službu osobního strážce na dlouhodobý doprovod zákazníka. Takovému zákazníkovi bude k dispozici osobní strážce, který může současně plnit i funkci řidiče. Na přání zákazníka můžeme poskytnout jednoho strážce anebo vícečlenný tým strážců.


Všechny služby na úseku detektivních služeb jsou poskytovány s maximální diskrétností a v souladu s požadavky objednatele. Činnost osobní ostrah se řídí zákony České republiky a tyto nebudou v žádném případě a v žádném ustanovení porušeny. Vyžaduje-li to konkrétní situace, jsou na základě souhlasu zákazníka k danému případu přizváni také erudovaní odborníci.

Konečná cena služby je závislá na celkové náročnosti zakázky, míře rizik a množství nezbytných lidských a technických prostředků.

Cenovou nabídku Vám rádi zašleme na základě Vašich požadavků.

Back to Top