Objektová ostraha

Objektová ostraha je složitým procesem, kterým se zajišťuje technické a personální zajištění ostrahy objektu tak, aby narušení, napadení nebo zcizení, resp. zničení, poškození nebo  jakékoliv utajované a citlivé skutečnosti bylo eliminováno na minimum. Žijeme v době, kdy je jakékoliv napadení, ať již teroristické nebo kriminální, velice reálné a odůvodnitelné. Důvodů je celá řada: od náboženských, přes ideologické, militantní, kriminální až po ryze zištné důvody.

Úkolem pracovníků ostrahy objektu je střežit chráněné objekty, preventivně působit ve všech oblastech, které s bezpečností souvisejí (protipožární ochrana, BOZP apod.), analyzovat výstupy bezpečnostních technologií, operativně a hlavně účinně zasahovat při běžných problémech i při mimořádných událostech a reagovat na signály.

Číst dál: Objektová ostraha

Ostraha obchodních jednotek

Vypolstrované tašky odolné vůči bezpečnostním rámům, speciálně upravené oděvy, takřka eskamotérské praktiky, dokonale organizované (namnoze rodinné) gangy s téměř divadelními scénáři zaměstnávají obsluhu prodejních jednotek…  Je to ovšem i neloajalita některých zaměstnanců… To jsou jen některé jevy, kvůli kterým se Česká republika drží na špici zemí s nejvyšším počtem krádeží. Jejich objem je podle britské společnosti Centre for Retail Research (CRR) ročně odhadován na více než 10 miliard Kč. Podle našich zkušeností jsou však zjištěné krádeže jen pomyslným vrcholkem ledovce. V posledním čase strmě narůstá také agresivita zlodějů, ale i lidí, kteří do obchodů nechodí jen nakupovat. Příčinným důsledkem tohoto faktu je, že zatímco ještě před časem se majitelé a manažeři obchodních jednotek orientovali a spoléhali především na moderní technologie, v poslední době se vracejí k fyzické ostraze. Ta má totiž, krom jiného, také preventivní charakter. Zdatný strážný (detektiv) svou přítomností nepochybně odradí případného pachatele efektivněji než například sebelepší kamerový systém. Podle našich statistik počet mimořádných událostí, v nichž figurují slovní nebo i fyzické útoky (a to i proti samotné ostraze) meziročně stouply o více než 100% !

Číst dál: Ostraha obchodních jednotek

Kontrolní nákupy na prodejnách

Cílem kontrolních nákupů je odhalování závažnější trestné činnosti (zboží s vyšší nominální hodnotou) a snahy o činnost ve vztahu kontrolní pracovník -  pokladní. Našim cílem je kontrolovat a eliminovat možnost záměny zboží ve standartních obalech -  nedůsledností pokladní (zboží stejné značky v rozdílné hodnotě) kamuflované v jiném obalu atd. Při kontrolních nákupech testujeme bdělost a odbornou připravenost zaměstnanců klienta.

Ostraha majetku

Zahrnuje ostrahu majetku hmotného i nehmotného. Tato služba je vykonávána formou fyzické ostrahy a to podle požadavků zákazníka. Strážný může být v civilu anebo v uniformě. Ve službě může být využito elektronických zabezpečovacích systémů (EZS), popř. elektronických požárních systému )EPS) anebo pultu centralizované ochrany (PCO), popř. jiných elektronických a technických prostředků.

Ostraha hmotného majetku (movitého i nemovitého) představuje především:

 • ochranu objektu;
 • ochranu vymezeného prostoru;
 • ochranu materiálu před rozkrádáním;
 • kontrolní systémy;

Číst dál: Ostraha majetku

Pořadatelská služba

Nedílnou součástí nabídky našich služeb naší bezpečnostní agentury je pořadatelská služba. Služeb pořadatelské služby se využívá především při konání sportovních a kulturních akcí. Tato služba se orientuje především na :

 • ochranu všech účastníků akce;
 • ostrahu střeženého (vymezeného) prostoru;
 • obsluhu a kontrolu vchodů/východů;
 • obsluhu a kontrolu vjezdů/výjezdů;
 • dohled nad chováním diváků nebo účastníků akce;
 • zamezení výtržnictví, fyzického násilí nebo poškozování majetku pořadatele akce;
 • monitorování pohybu osob i vozidel ve vymezeném a střeženém prostoru dané akce;
 • zabránění přístupu (vstupu) nepovolaných osob;
 • zabránění vjezdu nepovolených vozidel;
 • řízení provozu na příjezdových/výjezdových cestách a  parkovištích;    

Číst dál: Pořadatelská služba

Back to Top