Objektová ostraha

Objektová ostraha je složitým procesem, kterým se zajišťuje technické a personální zajištění ostrahy objektu tak, aby narušení, napadení nebo zcizení, resp. zničení, poškození nebo  jakékoliv utajované a citlivé skutečnosti bylo eliminováno na minimum. Žijeme v době, kdy je jakékoliv napadení, ať již teroristické nebo kriminální, velice reálné a odůvodnitelné. Důvodů je celá řada: od náboženských, přes ideologické, militantní, kriminální až po ryze zištné důvody.

Úkolem pracovníků ostrahy objektu je střežit chráněné objekty, preventivně působit ve všech oblastech, které s bezpečností souvisejí (protipožární ochrana, BOZP apod.), analyzovat výstupy bezpečnostních technologií, operativně a hlavně účinně zasahovat při běžných problémech i při mimořádných událostech a reagovat na signály.

RP-Security zajišťuje jak vnější, tak vnitřní fyzickou ostrahu objektů. Fyzická ostraha zaručí patřičnou ostrahu objektu, bezpečnost před nežádoucím vniknutím do objektu, krádežemi nebo cíleným ničením majetku.  Pracovníci ostrahy zajišťují vchody a vjezdy do objektu (-ů), monitorují pohyb osob a vozidel uvnitř i vně objektu (-ů), vykonávají pochůzkovou uvnitř i vně střeženého objektu. O pohybu osob a vozidel se vede příslušná evidence.

Strážní při objektové ostraze  postupují tak, aby účinně předcházeli vzniku nežádoucích jevů, aby rychle a efektivně zasáhli v případě jakékoliv mimořádné události. Vždy nadřazeně hájí zájem objednatele a při své práci se řídí režimovými požadavky objednatele. Objektová ostraha aktivně spolupracuje s Policií ČR.

K výkonu strážní služby při objektové ostraze využíváme zejména předepsanou výstroj (uniforma, společenský oblek) a výzbroj (prostředky mírného donucení: distanční tyč, pouta, slzotvorné prostředky), elektronické systémy pro pochůzkovou službu (EPS) a případně další prostředky dle požadavků objednatele pro konkrétní objekt.

Strážní službou při objektové ostraze rozumíme aktivní celoplošnou fyzickou ochranu majetku a osob uvnitř i vně střeženého objektu objednatele. Lze dohodnout i objektovou ostrahu s využitím psovodů s cvičenými psy.

Při ostraze objektů se vychází z požadavků objednatele služby, které stanovil pro konkrétní objekt.

Při objektové ostraze se specializujeme zejména na:

  • sítě prodejen (obchodní řetězce);
  • průmyslové objekty;
  • stavby a developerské projekty;
  • hotely a ubytovací zařízení;
  • obchodní centra;
  • administrativní objekty;
  • rezidenční objekty;


Máte zájem o ostrahu právě Vašeho objektu? Neváhejte, prosím, a kontaktujte nás!

CENÍK OBJEKTOVÉ OSTRAHY

Ceny jsou pouze orientační a bez příslušné sazby DPH. Konečná cena je závislá od objemu zakázky, její délky, velikosti střeženého objektu, míry rizikovosti a samozřejmě také konkrétních požadavcích klienta…
Ceny nejsou dogmatem, ale místem pro vyjednávání.

malé objekty 90 120 Kč/hod./strážný (detektiv)   rodinné domky, menší provozovny
střední objekty 100 130 Kč/hod./strážný (detektiv)   rezidence, kanceláře, drobné výrobny
menší stavby apod.
velké objekty 100 150 Kč/hod./strážný (detektiv)   továrny, autosalóny, velké stavby apod.
Back to Top