Ostraha majetku

Zahrnuje ostrahu majetku hmotného i nehmotného. Tato služba je vykonávána formou fyzické ostrahy a to podle požadavků zákazníka. Strážný může být v civilu anebo v uniformě. Ve službě může být využito elektronických zabezpečovacích systémů (EZS), popř. elektronických požárních systému )EPS) anebo pultu centralizované ochrany (PCO), popř. jiných elektronických a technických prostředků.

Ostraha hmotného majetku (movitého i nemovitého) představuje především:

 • ochranu objektu;
 • ochranu vymezeného prostoru;
 • ochranu materiálu před rozkrádáním;
 • kontrolní systémy;

Ostraha nehmotného majetku  představuje zejména:

 • ochranu obchodních informací;
 • ochranu provozně-výrobních informací;
 • ochranu celkového know-how;
 • ochranu informací o koncepčním rozvoji firmy;
 • ochranu autorských práv;
 • ochranu registrovaných značek;
 • kontrolní systémy;


Výkon služby se soustřeďuje především na eliminaci bezpečnostních rizik, zjišťování případných pachatelů trestných činů a získávání kvalifikovaných důkazních materiálů a na realizaci efektivního zásahu v případě mimořádné situace.

K výkonu služby na úseku ostrahy majetku využíváme zejména předepsanou výstroj (uniforma, společenský oblek) a výzbroj (prostředky mírného donucení: distanční tyč, pouta, slzotvorné prostředky), elektronické systémy pro pochůzkovou službu (EPS) a případně další prostředky dle požadavků objednatele pro konkrétní objekt.

Při ostraze majetku vycházíme z požadavků objednatele služby, které stanovil pro konkrétní zakázku.

Konečná cena služby je závislá na velikosti (objemu) zakázky, míře bezpečnostních rizik a množství nezbytných lidských a technických prostředků.

Cenovou nabídku Vám rádi zašleme na základě Vašich požadavků.

Back to Top